Taalmethode voor groep 4 t/m 8. Zin in taal bestaat uit twee leergangen: Zin in taal – taal en Zin in taal – spelling. De leergangen kunnen ook los van elkaar gebruikt worden. Het Taal-gedeelte bevat vijf leerlijnen: spreken/luisteren, schrijven, woordenschat, woordbouw, zinsbouw. Taalbeschouwing is in alle leerlijnen geïntegreerd. Grammatica komt aan bod bij de leerlijnen woordbouw en zinsbouw. Per leerjaar bestaat Zin in taal – taal uit tien eenheden; in elke eenheid staat een thema centraal. De thema’s zijn gelijk aan die van de leesmethode ‘Ondersteboven van lezen’ en ‘Tussen de regels’. In Zin in taal – spelling staat zinvolle, functionele spelling centraal. Het boek Taalmaatje bevat extra oefeningen voor zowel taalzwakke, anderstalige als snelle leerlingen. De methode bevat mogelijkheden voor evaluatie op korte, middellange en langere termijn

 

Verfijnd zoeken