Taalmethode voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. De methode Zin in Taal bevat de leerlijnen: woordenschat, spreken en luisteren, woordbouw, zinsbouw en schrijven van teksten. De stimulering van de Woordenschat krijgt veel aandacht. Voor het gebruik van de methode kan uit drie modellen worden gekozen: – het kernmodel waarin de lessen zijn opgenomen die dekkend zijn voor de kerndoelen voor taal; – het woordenschatmodel met het accent op woordenschatontwikkeling; – het taalbeschouwingsmodel waarbij het taalonderwijs uitgebreid wordt met extra lessen taalbeschouwing. De methode bevat per jaargroep lesstof voor tien eenheden van drie of vier weken. Elke eenheid kent een eigen thema en bevat zeven basislessen. Daarnaast is uitbreiding mogelijk met vier lessen taalbeschouwing of vier lessen woordenschat

Verfijnd zoeken